ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูฯ มติที่ประชุมมีดังนี้
1) อนุมัติทุนการศึกษาระดับ ม.ปลาย จำนวน 1ทุนให้แก่ นางสาวเพาพะงา วิเศษสิทธุ์  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
2) อนุมัติทุนการศึกษาระดับ ม.ปลาย (อ.นาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย สะเดา) จำนวน 1ทุน ให้แก่ นางสาวศิษฎ์สินี ภานุมาศ ณ อยุธยา โรงเรียนเทพา
3) เห็นชอบทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี 1ทุนให้แก่ นายวิชญะ นัคเร   โรงเรียนมหาวชิราวุธ

16864689_980674882076500_2780655785444587418_n 16864376_980674905409831_8554515010707608897_n

16864452_980674908743164_8545776990851732889_n 16864622_980674932076495_7670271515083186769_n