ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2560  ณ ห้องเกาะหนู  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

17457510_1001487619995226_7152997280591872299_n 17457941_1001487599995228_5239609065484056376_n 17458442_1001487579995230_8015988262616667582_n 17499080_1001487563328565_6230242832310228687_n