ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2560  โดยมีนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องเกาะหนู  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

21078835_1112167995593854_4483937629844005948_n 21106735_1112168055593848_7333788739858230369_n 21150436_1112168062260514_6625102686390219766_n 21192966_1112168025593851_1453107293946314020_n