ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2559   นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา   ได้มีการเรียกประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่   เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวย สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์  ที่  20  มิถุนายน 2559  เวลา  09.00 น.  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

13413723_1201357519908917_3213456957353631663_n 13427981_816563241820999_5113642219230489109_n 13445329_1201357456575590_8234666412418749077_n 13494771_1201357596575576_4997186543200901417_n