ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา

วันที่  13  กันยายน  2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาโดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามงานค้างสร้างงานใหม่ นำไปสู่ “องค์กรชั้นนำในการให้บริการ” ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

14355647_869271376550185_2799207570892144843_n

14370441_869271383216851_2005012596266619753_n

14264849_869271409883515_302122275340977781_n