ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา

วันที่  2 พฤศจิกายน 2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาโดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2559 เพื่อติดตามงานที่ค้าง สร้างงานขึ้นมาใหม่ ใส่ใจในการให้บริการที่ดี โดยยึดแนวคิด คือ มีทาง วางธง สร้างทีม ทุ่มเท ของนายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

14915246_902275013249821_7660650787831359458_n  14915521_902274936583162_5936851731019849618_n 14947532_902275029916486_3462512383109117266_n 

14908375_902296163247706_1883018979520952245_n 14915374_902274969916492_8783897456060635176_n