ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา

วันที่  6 มกราคม 2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่ ครั้งที่ 1/2560  เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่รอการแก้ไข เป็นครั้งที่  3 คือ 1.ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ  2.ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ชพค./ชพส. 3. คัดกรองลูกหนี้วิกฤตเพื่อเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ณ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

15823663_948210731989582_2443887769862800707_n  15873502_948210828656239_4799554541040973348_n 15895030_948210695322919_4307775191633176184_n 15873441_948210771989578_2774205830595038196_n