ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามงานที่ค้าง สร้างงานขึ้นมาใหม่ ใส่ใจให้บริการ  เตรียมงาน/โครงการสกสค.สัญจรของสำนักงานสกสค.สงขลา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

16427387_965515523592436_2082748430821945808_n