ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา

วันที่  17 มีนาคม 2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่  ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามงานค้าง และสร้างงานใหม่ ฉับไวในการให้บริการ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

17265166_997081330435855_2660560241580809997_n 17342525_997081360435852_536104190786564435_n 17342845_997081323769189_8168608475516315733_n 17361629_997081470435841_263650636459388008_n