ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2560

วันที่  23 พฤษภาคม 2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่  ครั้งที่ 6/2560 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 5 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 6 เดือน (2 ธันวาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

18581747_1044916555652332_8892143476683433190_n 18581942_1044916558985665_4693917789730949574_n 18582582_1044916592318995_4031234622132110129_n 18700062_1046602705483717_9110904426778475607_n