ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม  2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2559 เพื่อติดตามงานค้าง และสร้างงานใหม่ พร้อมใส่ใจให้บริการ โดยมี  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ เป็นประธาน  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

13343077_806723819471608_8163032087088898400_n 13333017_806723822804941_196998284453280494_n

13331121_806723909471599_4164874057866220228_n 13331003_806723889471601_6910524257608417657_n