ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2560

วันที่  22  สิงหาคม  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่  ครั้งที่ 7/2560 เพื่อติดตามงานค้าง และสร้างงานใหม่  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

20914734_1107865949357392_558616305029549258_n 20953793_1107865866024067_7434109701128468052_n