ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 4  ธันวาคม  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่  ครั้งที่ 8/2560 เพื่อติดตามงานค้าง และสร้างงานใหม่  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

24232793_1172550502888936_2652079777708129158_n 24294143_1172550406222279_5738107855279686821_n 24296373_1172550416222278_3935232851008369389_n 24774816_1172550409555612_8288149916732049267_n