ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2560

วันที่ 26  ธันวาคม  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่  ครั้งที่ 9/2560 เพื่อติดตามงานค้าง และสร้างงานใหม่  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

25659616_1186365914840728_1683879788900253511_n 25660366_1186365911507395_8163294692552519090_n 26047297_1186365928174060_8449720166114779388_n 26055835_1186365941507392_7232111176301129694_n