ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการบริหารการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุและการบริหารงานอื่นๆ ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน  2561   เพื่อติดตามงานค้าง และสร้างงานใหม่  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

35060947_1297099893767329_1460702859652759552_n 35159285_1297099887100663_3612387127402168320_n 35228438_1297099823767336_2947408177164976128_n 35247720_1297099980433987_4208251253458731008_n 35288956_1297099970433988_5565072787095158784_n