ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2563

วันที่  17 ธันวาคม 2563  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าทึ่สำนักงาน สกสคงจังหวัดสงขลา  ครั้งที่ 5/2563  เพื่อติดตามงานค้าง สร้างงานใหม่ จุดเน้นคือความ “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ” โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเข้าร่วมสังเกตุการณ์ จำนวน 5 คน  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

131535126_2172425646234745_7305641588586613452_o 131570508_2172425209568122_6073488728944653210_o 131658210_2172425626234747_6580440639806874888_o 131912888_2172425186234791_4382899656454416240_o