ประชุมสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สุงอายุจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2559

 

เมื่อวันที่  29 กันยายน 2559 นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาได้จัดประชุมสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สุงอายุจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2559 เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูฯ  ซึ่งผลการคัดเลือกได้แก่  นายสมมาศ ณ จรูญ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา16 ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯทั้ง 15 ท่านซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่  ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

14494693_878925835584739_3220931386400790130_n  14485132_878925828918073_4928458018680982888_n  14449861_878925888918067_279570625941366621_n  

14457380_878925935584729_8267819844896813266_n 14470451_878926255584697_5786462082871073834_n 14522943_878926015584721_5557321867471121328_n