ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา  ประจำเดือน ตุลาคม  2559 และขอแสดงความยินดี กับนางสุปราณี ณ สุวรรณ ครู รร.วัดพรหมประดิษฐ์ อ.นาหม่อม จ.สงขลา ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัลหม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 ในระเบียบวาระก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราขการจังหวัดสงขลา  โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

14595617_900827543394568_8858702845730309920_n  14907115_900827473394575_3591406014007063544_n