ผอ.สกสค.จังหวัดสงขลา บรรยายสรุปกรอบภารกิจการบริหารงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

วันที่ 17  ธันวาคม 2563  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมบรรยายสรุปกรอบภารกิจการบริหารงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ในที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สนย.สป.พร้อมคณะจนท.9 ท่าน  จนท.กลุ่มแผนของศธจ. ,กศน. ,และสช. รวมประมาณ 30 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมตามโครงการศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

171263_๒๐๑๒๑๗ 171263_๒๐๑๒๑๗_0 131288001_2172414526235857_3155874069949248280_o 131373499_2172414666235843_6817297294436115516_o 131454404_2172414496235860_8065275798536936952_o 131629818_2172414586235851_8004129867814983540_o 131753371_2172414636235846_5562601835030076014_o 131902928_2172414692902507_1662021277855684764_o171263_๒๐๑๒๑๗171263_๒๐๑๒๑๗_0171263_๒๐๑๒๑๗_1171263_๒๐๑๒๑๗_2171263_๒๐๑๒๑๗_3171263_๒๐๑๒๑๗_4