ผอ.สกสค.จ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย
นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทำระบุสิทธิ์เงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา  โดยมีนายสมศักดิ์ ทองนิ่ม  รักษาการแทนนายกสมาคมฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

69542057_1677608609049787_7972188213160706048_n 69580470_1677608909049757_562467113197895680_n 69758459_1677609462383035_5650649812899463168_n 69834639_1677609362383045_8105979605527035904_n 69851257_1677609042383077_5023301553633624064_n 69891836_1677609392383042_7659605896426684416_n 69931281_1677609265716388_8196626058540220416_n 70325371_1677608729049775_7414530479786819584_n 70494041_1677608345716480_7564027953374298112_n