ผอ.สกสค.มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2562 เวลา 13.30 น.  โดยมี นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนืธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 ทุนๆ ละ 4,000 บาท ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

67398120_1641156949361620_9057555512903598080_n 67801587_1641157026028279_3125718911304073216_n 67297410_1641156816028300_2569702091660460032_n 67278071_1641157129361602_1575531876917968896_n 67184680_1641157199361595_4146216970628366336_n 67163143_1641156852694963_543690083115466752_n