ผอ.สกสค.สงขลา กล่าวต้อนรับและแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับและแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 คน และสาขาบัญชี 4 คน รวม 6 คน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

18527696_1039245052886149_6554944994820646407_n  18486139_1039245012886153_6388184908314971035_n