ผอ.สกสค.สงขลา ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและคณะ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ได้มาเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่ 2561  โดยนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ให้พรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

25660426_1186347531509233_5497154720708607549_n