ผอ.สกสค.สงขลา ต้อนรับผู้บริหาร ร.ร.กลับเพชรศึกษา เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

วันที่ 22  ธันวาคม  2563 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ต้อนรับนางทิพย์รัตน์ วราหะกิจ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและคณะผู้บริหาร  โรงเรียนกลับเพชรศึกษา  ได้มาเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่ 2564  โดยนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ให้พรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

131551567_2176766829133960_2976817373602392812_o 131621982_2176765582467418_8515738749852779872_o 132026584_2176766865800623_7819661666175214788_o