ผอ.สกสค.สงขลา ต้อนรับผู้บริหาร ร.ร.แสงทองวิทยา เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ต้อนรับนายกฤตพร แก้วประเสริฐ ผช.ผอ.ฝ่ายธุรการและนางสาวชลดา สังข์เอียด ได้มาเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่ 2564  โดยนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ให้พรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

131976466_2177744839036159_2494125007427194853_o 132324651_2177743532369623_222508942021223448_o 132399009_2177744869036156_2971856025323570681_o