ผอ.สกสค.สงขลา ต้อนรับ ผอ.สช.จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับ นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา  ได้มาเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่ 2562  โดยนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้ให้พรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

S__3850248    S__3850251      S__3850253