ผอ.สกสค.สงขลา พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนา จังหวัดนครนายก

วันที่ 15  กันยายน 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระหว่างวันที่ 15-17  กันยายน  2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก ตำบลหิ้นตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสกสค. เป็นประธาน

 

21557471_1651101071601224_9061621700176246907_n 21740392_1122261874584466_6555551082066304471_n 21728256_1122261877917799_7541492291749686_n 21616413_1651101138267884_3692234977523546930_n 21752447_1122385521238768_3455204094119683958_n  21743048_1651101204934544_4893211689557930131_n 21752250_1651100181601313_1065576313802087295_n