ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

วันที่ 15 ตุลาคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ครั้งที่ 19/2560 ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาฯ  โดยมีนายเทียน ตันติวิริยภาพ  เป็นประธาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

22310283_1137897689687551_1578643926825713805_n 22310559_1137897476354239_2621116815757399298_n 22449729_1137897573020896_2617371427384809443_n 22449998_1137897466354240_7119456780703126091_n 22450171_1137897713020882_8957581376114994400_n 22489887_1137897469687573_597143608889464881_n 22539020_1137897473020906_2148800719154661053_o