ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ครั้งที่ 21/2560 ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาฯ  โดยมีนายเทียน ตันติวิริยภาพ  เป็นประธาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

23334165_1158470417630278_7219174142418005857_o 23376130_1158470420963611_5617017087627237335_n 23434737_1158470494296937_3608392269985483287_n 23456211_1158470507630269_6300986996033806040_o 23472837_1158470477630272_1260381344773307603_n 23511074_1158470560963597_3413322983115250596_o 23517916_1158470450963608_7544523364909604208_n