ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

วันที่ 3 ธันวาคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาฯ  โดยมี ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

24176958_1171806379630015_5718686711575736543_n 24176986_1171952992948687_6283312468718496401_n 24231904_1171836846293635_1880906273195305314_n 24232008_1171824019628251_3291233999711185648_n 24232068_1171806582963328_994736725518173837_n 24232311_1171824056294914_4477698420995756087_n 24232906_1171806386296681_661638322415858999_n 24294193_1171806566296663_4871663018589681666_n 24294225_1171806432963343_1719517565441867867_n 24294230_1171806389630014_8954969885984161477_n 24296756_1171824022961584_474474853587459440_n 24301474_1171836839626969_8372006352098387499_n24232270_1171806382963348_1987693274130310052_n