ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2561  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาฯ โดยมีนายเทียน ตันติวิริยภาพ  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

27654446_1216969138447072_4444219359563855888_n 27750091_1216969528447033_8397612986727639789_n 27858905_1216969491780370_6448468344071147157_n 27866954_1216969248447061_8483635910390085628_n