ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

วันที่ 14  มีนาคม  2561  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ครั้งที่ 7/2561 ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาฯ  ในที่ประชุมมีพิจารณา เรื่อง งบการเงินประจำปี 2560 โดยมีนางปิยวรรณ หมอขวัญ ผู้สอบบัญชี สนง.ตรวจบัญชีหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้รายงาน โดยสรุปกำไรสุทธิปีนี้ 328,461,489.30 บาท สูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 8 ล้านบาท มติที่ประชุมรับรองรายงานการเงินซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์ หาดใหญ่ โดยมีนายเทียน ตันติวิริยภาพ  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

29133861_1238562982954354_7781269447089118031_n 29178501_1238562986287687_192099345217391082_n 29186440_1238562969621022_668224469318792255_n 29244172_1238562929621026_1480427854917099388_n