ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

วันที่ 31 มีนาคม 2561  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาฯ  โดยมีนายเทียน ตันติวิริยภาพ  เป็นประธาน ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ หาดใหญ่  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

29683722_1250237788453540_5073718252880842674_n 29695266_1250237815120204_260255362616185316_n 29793273_1250237831786869_6881284795103367932_n