ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ในฐานะที่ประธานที่ปรึกษาฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

18342307_1037159973094657_3515327329350173878_n 18402555_1037159999761321_5355064827550947054_n 18403603_1037174363093218_9175506855909235351_n