ผอ.สกสค.สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูจังหวัดสงขลา ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2561

วันที่ 9 กันยายน 2561 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และเข้าร่วมแสดงความยินดีกับครูจังหวัดสงขลาที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ทั้ง 2 ประเภท คือ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จำนวน 1 รางวัล คือ นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ และประเภทครูผู้เสียสละ จำนวน 4 รางวัล คือ นายนิโรจน์ เพ็งศรี นางพงษ์จันทร์ ปานพรหม นางรัชนู เพ็งศรี และนายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ประจำปี พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น1 หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ข่าว22 (1)

ข่าว22 (2)

ข่าว2222 (1)

ข่าว2222 (2)