ผอ.สกสค.สงขลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาตร์การขับเคลื่อนสำนักงาน สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันที่ 4  ธันวาคม  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาตร์การขับเคลื่อนสำนักงาน สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”  โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐ24301186_1173763492767637_572194934523303476_n 24312532_1173763489434304_1542357898087631287_n 24774705_1173763532767633_5327856682187183274_n 24301111_1173779509432702_115330327678509813_n 24294397_1173779506099369_6312956665573300676_n