ผอ.สกสค.สงขลา เข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูครูปูชนียบุคคล วันสถาปนา ครบ 14 ปี

วันที่ 9 กันยายน 2560 นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร),ท่านทวี บุณยเกตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และมีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูปูชนียบุคคลประจำปี 2560 จำนวน 138 คน จากทั่วประเทศ  ในโอกาสครบรอบ 14 ปี สกสค.  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เรียนเชิญ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ทำความดีมาตลอดการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สกสค.ที่ผ่านมา ดั่งปณิธานว่า เรามีครู…อยู่ในหัวใจ” ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  โดยมี ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน

21369451_1118386248305362_4968547769357253828_n 21371027_1118386424972011_6212340013178819013_n 21462905_1118386421638678_3603505160140372394_n 21462476_1118386178305369_2994530955934359195_n 21432750_1118386168305370_2946163435999275509_n 21433244_1118386231638697_1107090067667081021_n 21462985_1118386228305364_1007422787348448129_n 21463196_1118386438305343_7546406300002425936_n 21430285_1118400611637259_1468130720136592636_n21369512_1118400701637250_2924340905484018159_n 21462505_1118400691637251_8587106305695229813_n