ผอ.สกสค.สงขลา เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560  ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าหอพัก สกสค. โดย ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สกสค. ทั่วประเทศ มีความสุข ความเจริญ  เดินทางขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง