ผอ.สกสค.สงขลา เข้าร่วมประชุมและพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ ชี้แจง เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

16  มีนาคม 2560 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมและพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ ชี้แจง เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา โดยมีนายเขต ไชยแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะแมว สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

17264678_996233857187269_4406851561783329836_n 17309842_996233767187278_5042802146141878119_n 17352260_996233763853945_3230214970807502034_n 17361548_996233770520611_294769763331886699_n