ผอ.สกสค.สงขลา เข้าร่วมฝึกอบรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้ารับการฝึกอบรมพนักงาน        เจ้าหน้าที่ หลักสูตร “สกสค.เดินหน้า..สร้างจิตอาสา 904”  คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.        ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

60579293_1584122225065093_4318557803305238528_n 60757638_1584121108398538_6672332041951903744_n 60946175_1584114338399215_6175275279217328128_n 60952983_1584114578399191_6938493244049195008_n