ผอ.สกสค.สงขลา เข้าร่วมพิธีเทฐานรากอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเทฐานรากอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 150 ไร่ โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 50 ล้านบาท มีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ และนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธี 22366698_1136269889850331_7284165719678046066_n 22426306_1136270236516963_8643142149843665929_o 22489659_1136270166516970_1289568398535831806_n 22490013_1136270163183637_6214580321930722372_n 22365346_1136270223183631_6688353757597267139_n