ผอ.สกสค.สงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน”  วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561  โดยมีพลโท ชลิต พวงมาลีประดับ ผอ.ศูนย์สันติวิธี กอรมน. ภาค4 ส่วนหน้าเป็นประธานแทนแม่ทัพภาคที่4  ณ โรงแรมเดอะฟลอร่า เมย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 48373911_1463180127159304_2014416043522392064_n 48374030_1463179747159342_2523931136288096256_n 48369759_1463179803826003_9153058921093529600_n 48375920_1463179670492683_1691252297465593856_n 48378497_1463180083825975_4302929546891493376_n 48424825_1463179623826021_4324546679932977152_n