ผอ.สกสค.สงขลา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร”ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร”ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสกสค. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมไมด้า ทวารดีแกรนด์ นครปฐม

22008061_1127742320703088_6312699889499647383_n  21768387_1127742354036418_8667748330031878393_n  21766524_1127816044029049_5535237103301651357_n