ผอ.สกสค.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน

วันที่ 10 เมษายน 2561  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

30441045_1256732887804030_3848298355153186480_n 30516310_1256732961137356_306012810687673555_n 30629648_1256732884470697_4640995016485594300_n