ผอ.สกสค.สงขลา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค./ชพส.

  • เมื่อวันที่ 8  กันยายน  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค./ชพส.และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  โดยมีนางจันทรา ไชยเสน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการ สกสค.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมตรังกรุงเทพมหานคร

14202658_865581973585792_3555999841561744762_n

14192540_865582070252449_7008224774933018445_n

14238346_865582003585789_5217424333461068972_n

14199310_865582503585739_5780173893589594754_n