ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่  30 ตุลาคม 2560 นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม 2560  โดยมีนายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

22886284_1146134815530505_6119888007697117964_n 22853004_1146134835530503_299745023136403674_n 22852124_1146134828863837_244803196466277101_n