ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในกรณีประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ กำลังใจ ยืนยัน การันตี สักขีพยานผลงานและคุณงามความดีของ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี   รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1  กรณีประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี่ยวชาญ โดยมีนายประดิษฐ์  ระสิตานนท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อ.เมือง จ.สงขลา

27459957_1213684445442208_3773858584534380141_n 27539963_1213684525442200_6876101331718109688_n 27544996_1213684612108858_7999663499994057580_n 27657051_1213684542108865_3577039880569851039_n 27751679_1213684998775486_1364279899345805569_n 27858935_1213684442108875_2598361771527964533_n