ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่  29 มีนาคม 2561  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มีนาคม 2561  โดยมีนายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

29570562_1248940165249969_4994319951997583410_n 29571462_1248940028583316_2091089717782224667_n 29694696_1248940051916647_3656836543762445690_n