ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่  30 สิงหาคม 2561  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน สิงหาคม 2561  โดยมีนายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

40304806_1386270691516915_2323541950965219328_n 40337642_1386270651516919_5562713046163390464_n 40424436_1386270684850249_4925367082285006848_n