ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2559

  • เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา  ประจำเดือน สิงหาคม  2559    โดยมี  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสงขลา

14203223_859583030852353_7996300877568623830_n

13631454_839893932821263_1753595034988241389_n